[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 11 - ( پاییز و زمستان 1396 ) ::
جلد 5 شماره 11 صفحات 115-129 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان توانایی ترسیب کربن پوشش درختی و خاک حاشیه بزرگراه در زیست بوم جنگلی زاگرس (مطالعه موردی: بزرگراه خرم آباد - اندیمشک)
فرهاد قاسمی آقباش*، شریفه حیدریان2، عیسی سلگی2
دانشگاه ملایر، ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر ، ghasemifarhad@yahoo.com
2- ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر
چکیده:   (1041 مشاهده)

دی­اکسیدکربن عمده­ترین گاز گلخانه­ای است که فعالیت­های انسانی غلظت آن را در اتمسفر افزایش داده است. ترسیب کربن در پوشش درختی، گیاهی و خاک­های تحت آن ساده­ترین و به لحاظ اقتصادی عملی­ترین راهکار ممکن جهت کاهش کربن اتمسفری محسوب می­شود. لذا این پژوهش به منظور بررسی توانایی ترسیب کربن پوشش درختی، علفی و خاک حاشیه جاده در بزرگراه خرم آباد- اندیمشک انجام شد. جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، چهار ترانسکت به فاصله 100 متری از همدیگر به صورت عمود بر بزرگراه پیاده شدند که در هر کدام از ترانسکت­ها هشت پلات مربعی شکل به فواصل 1، 30، 50 و 70 متری از همدیگر پیاده شدند. همچنین در مجاورت این ترانسکت­ها زمین عاری از پوشش درختی و گیاهی به عنوان قطعه شاهد انتخاب شد. در داخل هر پلات کربن ترسیب شده در پوشش درختی، پوشش علفی و خاک (عمق 0 تا 30 سانتی متری) اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد مقدار کربن ترسیب شده به ترتیب افزایش فاصله از بزرگراه در درختان به ترتیب 30/104، 15/41، 76/33 و 01/29 تن در هکتار، در پوشش علفی به ترتیب 03/49، 36/155، 43/82 و 03/113 تن در هکتار، در خاک به ترتیب 17/32، 82/39، 37/47 و 80/47 تن در هکتار و در خاک عاری از پوشش گیاهی 19/6 تن در هکتار بود. براساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که بیشترین ترسیب کربن در حاشیه بزرگراه مربوط به درختان است. پوشش علفی نیز بیشترین مقادیر ترسیب کربن را در هریک از اجزای مورد مطالعه به خود اختصاص داده­اند.

واژه‌های کلیدی: اثرات بزرگراه، پوشش علفی، ترسیب کربن، خاک، سرشاخه و برگ درختان
متن کامل [PDF 2778 kb]   (357 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۴
فهرست منابع
1. جعفريان، ز.، طايفه سيد عليخواني، ل. 1392. پتانسيل ترسيب کربن در اراضي زراعي گندم ديم منطقه کياسر، نشريه دانش کشاورزي و توليد پايدار، 23(1): 31-41.
2. جوادي طبالونداني، م.ج.، زهتابيان، غ.ر.، احمدي، ح.، ايوبي، ش .ا.، جعفري، م.، عليزاده، م. 1389. نقش کاربري¬هاي مختلف در ميزان ترسيب کربن خاك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز نومه رود شهرستان نور)، فصلنامه علمي تخصصي اکوسيستم¬هاي طبيعي ايران، 1(2): 156-166.
3. خوش صولت، س.م.، فريدوني، س. 1380. سنتز طرح مديريت منابع جنگلي خليل اکبر شهرستان پل دختر، اداره کل منابع طبيعي استان لرستان، 6- 21.
4. زبيري، م. 1390. آماربرداري در جنگل (اندازه¬گيري درخت و جنگل)، چاپ چهارم، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 401 صفحه. سادات آرياپاك، س.، بايرام¬زاده، و.، معين، ا. 1391. برآورد کربن ترسيب شده در زيست¬توده و خاك پارك¬هاي جنگلي طالقاني و چيتگر با استفاده از گونه کاج تهران، نشريه حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي، 1(2): 15-28.
5. شعبانيان، ن.، حيدري، م.، زيني¬وند زاده، م. 1389. اثر جنگل¬کاري با گونه¬هاي سوزني¬برگ و پهن¬برگ بر تنوع گونه¬هاي گياهي و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک (مطالعه موردي: جنگل¬کاري دوشان سنندج)، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 18(2): 437-446.
6. عبدي، ن. 1384. برآورد ظرفيت ترسيب كربن توسط جنس گون در استان¬هاي مركزي و اصفهان، رساله دكتري علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 194 صفحه.
7. فروزه، م.ر.، حشمتي، غ.، قنبريان، غ.، مصباح، س. ح. 1387. مقايسه توان ترسيب کربن سه گونه بوته¬اي گل آفتابي، سياه گينه و درمنه دشتي در مراتع خشك ايران (مطالعه موردي: دشت گربايگان فسا). مجله محيط¬شناسي، 34(46): 65-72.
8. كلاهچي، ن. 1384. بررسي ترسيب كربن در گياهان بوته¬اي مراتع همدان، پايان نامه كارشناسي ارشد، واحد علوم و تحقيقات.
9. نقي¬پور برج، ع.ا.، حيدريان آقاخاني، م.، ديانتي تيلكي، ق.ع.، توكلي، ح. 1387. نقش ترسيب كربن در كاهش آلودگي ناشي از احتراق سوخت¬هاي فسيلي. سمينار تخصصي نفت، گاز و محيط¬زيست، شيراز، مرکز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه شيراز.
10. نقي پور برج، ع.ا.، رادنژاد، ه.، متين¬خواه، س.ح. 1393. تاثير جنگل¬كاري بر ميزان ترسيب كربن خاك و زيتوده گياهي در مناطق خشك (مطالعه موردي: پارك جنگلي بختيار دشت اصفهان)، فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 22(1): 99-108.
11. نوربخش، ف.، جلاليان، ا.، شريعتمداري، ح. 1382. تخمين گنجايش تبادلي کاتيوني خاک با استفاده از برخي ويژگي¬هاي فيزيک و شيميايي خاک، مجله علوم و فنون کشاورزي اصفهان، 3: 107-117.
12. ورامش، س. 1388. مقايسه ميزان ترسيب کربن گونه¬هاي پهن¬برگ و سوزني¬برگ در جنگل شهري (مطالعه موردي: پارک چيتگر تهران)، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته جنگلداري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس.
13. ورامش. س.، حسيني. س.م.، عبدي. ن. 1390. تاثير جنگل¬کاري با گونه¬هاي پهن¬برگ برترسيب کربن در خاک پارک جنگلي چيتگر، مجله پژوهش¬هاي خاک (علوم خاک و آب)، 25(3): 187-196.
14. ورامش، س.، حسيني، س.م.، عبدي، و.ن.، اكبري نيا، و.م. 1389. اثرهاي جنگل¬كاري در افزايش ترسيب كربن و بهبود برخي ويژگي¬هاي خاك، مجله جنگل ايران، انجمن جنگلباني ايران، 2(1): 25-35.
15. Azlan A., Aweng E.R., Ibrahim C.O., Noorhaidah A., 2012. Correlation between Soil Organic Matter, Total Organic Matter and Water Content with Climate and Depths of Soil at Different Land use in Kelantan, Malaysia, Applied Science Environment Management, 16(4): 353-358.
16. Bouchard N.R., Osmond D.L., Winston R.J., Hunt W.F., 2013. The capacity of roadside vegetated filter strips and swales to sequester carbon, Ecological Engineering, (54): 227-232.
17. Chaplin-Kramer R., Ramler I., Sharp R., Haddad N.M., Gerber J.S., West P.C., Mandle L., Engstrom P., Baccini A., Sim S., Mueller C., King H. 2015. Degradation in carbon stocks near tropical forest edges, Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms10158.
18. Cardineal R., Chevallier T., Cambou A., Beral C., Barthes B.G., Dupraz Ch., Durand C., Kouakoua E., Chenu C. 2017. Increased soil organic carbon stocks under agroforestry: A survey of six different sites in France, Agriculture, Ecosystems and Environment, 236:243–255.
19. Ceulemans R., Janssens I.A., Jach M.E., 1999. Effects of CO2 Enrichment on Trees and Forests: Lessons to be learned in View of Future Ecosystem Studies. Ann-Bot. London, New York, 577–590.
20. Cheng C.M., Wang R.S., Jiang J.S., 2007. Variation of soil fertility and carbon sequestration by planting Hevea brasiliensis in Hainan Island, China, Journal of Environmental Sciences, 19(3): 348-352.
21. Fensham R.J., Guymer G.P., 2009. Carbon accumulation through ecosystem recovery. Environmental science and policy, ENVSCI-681, 6p.
22. Fowler Z.K., Adams M.B., Peterjohn W.T. 2015. Will more nitrogen enhance carbon storage in young forest stands in central Appalachia? Forest Ecology and Management, 337: 144–152
23. Heiri O., Lotter A.F., Lemcke G., 2001. Loss on Ignition as a method for Estimaiting Organic and Carbonate content in sediment: Reproducibility and comparability of Results, Journal of paleolimnology, 25(1):101-110.
24. Hu X., Zhang L., Ye L., Lin Y., Qio R., 2017. Locating spatial variation in the association between road network and forest biomass carbon accumulation, Ecological Indicators, 73:214–223.
25. Jandl R., Lindner M., Vesterdal L., Bauwens B., Baritz R., Hagedorn F., Johnson D.W., Minkkinen K., Byrne K.A., 2007. How strongly can forest management influence soil carbon sequestration? Geoderma, 137: 253–268.
26. Jimenez J.J., Lal Leblanc R.H.A., Russo R.O., 2007. Soil organic carbon pool under native tree plantations in the Caribbean lowlands of Costa Rica, Forest Ecology and Management, 241: 134–144.
27. Laclau P., 2003. Biomass and Carbon Sequestration of Ponderosa Pine Plantations and Native Cypress forests in Northwest Patagonia, Forest Ecology and Management, 180: 317-333.
28. Lal R., 2008. Carbon sequestration, Philosophical Transactions of the Royal Society, 363: 815-830.
29. Lemma B., Kleja D.B., Nilsson I., Olsson M., 2006. Soil carbon sequestration under different exotic tree species in the South Western Highlands of Ethiopia, Geoderma, 136: 886-898.
30. Naghipour Borj A.A., Haidarian M., Nasri Aghakhani M., 2010. An investigation of carbon sequestration and plant biomass in modified rangeland communities (Case study: Sisab rangeland of Bojnord, Watershed Management Research, 94:19-25.
31. Neufeldt H., Resck D.V.S., Ayarza M.A., 2002. Texture and land use effects on soil organic matter in cerrado oxisols, central Brazil, Geoderma, 107: 151-164.
32. Nowak D.J., 2002. The effects of urban trees on air quality, U.S.D.A, Forest Service, Syracuse, NY, 4:1-4.
33. Remy E., Wuyts K., Boeckx P., Ginzburg Sh., Gundersen P., Demey A., Den Bulcke J.V., Acker J.V., Verheyen K. 2016. Strong gradients in nitrogen and carbon stocks at temperate forest edges, Forest Ecology and Management, 376: 45–58.
34. Sakin E. 2012. Relationships between of Carbon, Nitrogen Stocks and Texture of the Harran Plain Soils in Southeastern Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(4): 626-634.
35. Schuman G.E., Janzen H., Herick J.E., 2002. Soil carbon information and potential carbon sequesration by rangelands, Environmental Pollution, 116: 391-396.
36. Subedi B.P., Pandey S.S., Pandey A., BahadurRana E., Bhattarai S., Banskota T.R., Charma-kar S., Tamrakar R., 2010. Asia Network for Sustainable agriculture and bio resources.Federation of community forest users, Nepal, international center for integrated mountain development,Norwegian agency for development cooperation, guidelines for measuring carbon stocks in community- managed forests, 16.
37. Wang T., Kang F., Cheng X., Han H., Ji W. 2016. Soil organic carbon and total nitrogen stocks under different land uses in a hilly ecological restoration area of North China, Soil and Tillage Research, 163:176–184.
38. Xiao-Wen D., Shi-Jie H., Yan-Ling H., Yu-Mei ZH., 2009. Carbon and Nitrogen Transformations in Surface Soils under Ermans Birch and Dark Coniferous Forests, Pedosphere, 19(2): 230-237.
39. Zhao Q., Zeng D.H., Lee D.K., He X.Y., Fan Z.P., Jin Y.H., 2007. Effects of Pinus sylvestris var. mongolica afforestation on soil phosphorus status of the Keerqin Sandy Lands in China, Journal of Arid Environments, 69: 568-582.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi Aghbash F, Heidarian S, Solgi E. The amount of carbon sequestration capability of tree cover and roadside soil (Case study: Khorramabad-Andimeshk Highway). PEC. 2018; 5 (11) :115-129
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-271-fa.html

قاسمی آقباش فرهاد، حیدریان شریفه، سلگی عیسی. بررسی میزان توانایی ترسیب کربن پوشش درختی و خاک حاشیه بزرگراه در زیست بوم جنگلی زاگرس (مطالعه موردی: بزرگراه خرم آباد - اندیمشک). حفاظت زیست بوم گیاهان. 1396; 5 (11) :115-129

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-271-fa.htmlدوره 5، شماره 11 - ( پاییز و زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4030