[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 17 - ( پاییز و زمستان 1399 ) ::
جلد 8 شماره 17 صفحات 175-194 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه فلور و معرفی گونه‎های گیاهی در معرض خطر منطقه فارسیان (شهرستان گالیکش، استان گلستان)
نوریاغدی پیرا1، جمیله پناهی میرزاحسنول*، بهاره بهمنش3، مایا بیگ محمدی4
1- گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس
دانشگاه گنبدکاووس، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس ، jamileh_panahy@yahoo.com
3- گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس گنبدکاووس
4- دانشگاه گنبدکاووس
چکیده:   (419 مشاهده)
‎مطالعه حاظر با هدف انجام مطالعه فلورستیک وتعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در منطقه فارسیان از توابع شهرستان گالیکش واقع در استان گلستان انجام گرفت. نمونه‌برداری‌ها در فصول رویشی سالهای 1396 تا 1397 انجام گرفت. براساس نتایج درمجموع 122 گونه گیاهی متعلّق به 101 جنس و 41 تیره شناسایی گردید. بزرگ‌ترین تیرههای شناسایی‌شده در این مطالعه ازنظر تعداد گونه به‌‌ترتیب عبارت‌اند از: Asteraceae (16 گونه)،Fabaceae (13 گونه)،Lamiaceae  (12 گونه)، Boraginaceae (8 گونه) و Poaceae(7 گونه). بزرگ‌ترین جنسهای گیاهی نیز مربوط به Convolvulus، Euphorbia و Trifolium بود که در هرکدام 3 گونه شناسایی شد. همچنین بیشترین تعداد گیاهان شناسایی‌شده در منطقه متعلّق به دولپهایها بود. براساس طبقه‌بندی رانکائر، تروفیتها (38%) و همیکریپتوفیتها (30%) اشکال زیستی غالب در منطقه بودند که بهترتیب نشان‌دهندۀ تخریب و حاکمیت شرایط کوهستانی در منطقه میباشد. ازنظر پراکنش گیاهان نیز، منطقه موردمطالعه بهطور عمده تحت تأثیر عناصر ایرانی- تورانی و اروپا-سیبری قرارگرفته است که با توجه به موقعیت منطقه این امر دور از انتظار نیست. وضعیت حفاظتی برای 9 گونه در دسترس بود که از این تعداد سه گونه جزو گونه‌هایی با خطرپذیری کمتر و 6 گونه در گروه گونه‌هایی که داده‌های کافی در دسترس نبود، قرار گرفتند.
واژه‌های کلیدی: جنگل هیرکانی، شکل زیستی، فلور، کوروتیپ
متن کامل [PDF 365 kb]   (97 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/11/14 | پذیرش: 1399/4/4 | انتشار: 1399/12/22
فهرست منابع
1. آخوندنژاد، س.، عصري، ي.، خاکپور مقدم، ط. 1395. معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان رويشگاه‎هاي انجيلي (مطالعه موردي: ايزده نور)، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 8(29): 120-103.
2. اسدي، م.، معصومي، ع.، خاتم ساز، م. مظفريان و (ويراستاران). 1396-1367، فلور ايران، شماره هاي143-1، انتشارات موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع.
3. اسماعيل‎زاده، ا.، حسيني،س. م.، اولادي، ج. 1384. معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان رويشگاه سرخدار افرا تخته، مجله پژوهش و سازندگي، 68: 76-66.
4. تايا، ع.، ناصري، ح.ر.، قرباني پاشاکلايي، ج.، شکري، م. 1388، ليست فلوريستيک و غناي گونه‌اي در پارک ملي سالوک. فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 16(4): 467-456.
5. ثابتي، ح. 1348. بررسي اقاليم حياتي ايران. انتشارات دانشگاه تهران.
6. جمزاد، ز. 1378. آويشن‎ها و مرزه‎هاي ايران، انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران، تهران.
7. چراغي، ج.، حيدري، م.، اميدي‎پور، ر.، ميراب بالو، م. 1397. مقايسه فلور، اشکال زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان در شرايط فيزيوگرافي مختلف در رشته کوه شلم، ايلام. نشريه حفاظت زيست بوم گياهان، 6(13): 289-269.
8. حسيني، س.ع. 1392. فلور استان گلستان. اولين همايش منطقه اي گياهان دارويي شمال کشور، گرگان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي گلستان. https://www.civilica.com/Paper-RCMPNI01-RCMPNI01_092.html
9. دهشيري، م.م.، نورايي، ف.، معصومي، س.م. 1398. مطالعه فلورستيک منطقه اسلام آباد غرب در زاگرس مرکزي. نشريه حفاظت زيست بوم گياهان، 7(14): 44-21.
10. رحيمي، ع.، عطري، م.، خاوري‎نژاد، ر. 1395. مطالعه فلور بخش امن پناهگاه حيات‎وحش مياندشت در استان خراسان شمالي. تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 8(27): 56-39.
11. رئوفي‎راد، و. ابراهيمي، ع. ارزاني، ح.، شجاعي اسعديه، ز. 1392. بررسي رابطۀ بين خوش‎خوراکي و کيفيت علوفۀ برخي گياهان مرتعي (مطالعۀ موردي: مراتع کرسنک استان چهارمحال و بختياري). نشريه مرتع و آبخيز‎داري، مجله منابع طبيعي ايران، 66(1): 111-120.
12. شيرمحمدلي، ن.، پناهي ميرزاحسنلو، ج.، جرجاني، ع.، نظري، ن. 1396. مطالعه فلورستيک تالاب هاي آلاگل، آلماگل و آجي گل و مناطق پيراموني آن‌ها در استان گلستان، فصلنامه اکوسيستم هاي طبيعي ايران، 8(4): 27-15.
13. صفي‎خاني، ک.، رحيمي نژاد، م.ر.، کلوندي، ر. 1382. معرفي فلور، شکل زيستي، گونه‎هاي گياهي آندميک و طبقات حفاظتي آن‌ها در منطقه حفاظت‌شده لشکردر ملاير در استان همدان، پژوهش و سازندگي، 60: 83-72.
14. عباسي، س.، اميري باغبادراني. ف. 1389. اهميت پوشش گياهي در اندازه گيري تنوع زيستي، مجموعه مقالات همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر کشاورزي و محيط زيست. اروميه، بانک ژن گياهي ملي ايران، 1391 ص.
15. کاظميان، الف.، ثقفي خادم، ف.، اسدي، م.، قربانلي، م. 1383. مطالعه فلورستيک بند گلستان و تعيين شکل‎هاي زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه، مجله پژوهش و سازندگي، 64: 62-48.
16. کشتکار ،ح. ر.، يگانه، ح.، جبار زارع، ا. 1390. بررسي فلورستيک و اشکال زيستي گياهان منطقه حفاظت‌شده قرخود، مجله زیست‌شناسی ايران، 24(3): 426-421.
17. قرباني، ا.، مولائي شام اسبي، م. 1397. بررسي فلور، شکل زيستي، پراکنش جغرافيايي و تنوع در رويشگاههاي Artemisia aucheri Boiss و Artemisia melanolepis Boiss. منطقه جنوب شرقي سبلان. نشريه حفاظت زيست بوم گياهان، 6(13): 1-22.
18. قلاسي‎مود، ش. جليلي، ب.، بخشي‎خانيکي، غ. 1385. معرفي فلور و شکل زيستي گياهان ناحيه غرب بيرجند. پژوهش و سازندگي در زراعت و باغباني، 19(4): 73-65.
19. قهرمان، الف. 1379-1354. فلور رنگي ايران، جلدهاي 20-1، انتشارات موسسه تحقيقات جنگل‎ها و مراتع کشور، تهران.
20. قهرمان، الف. 1373. گياه شناسي پايه. چلد 2-1. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
21. مبين، ص. 1375-1359. رستني‎هاي ايران. جلد4-3. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
22. مبين، ص. 1360. جغرافياي گياهي، انتشارات دانشگاه تهران، 902 ص.
23. مظفريان، و. 1374. رده‎بندي گياهي ايران، جلد 1و2، انتشارات اميرکبير، تهران، 1011 ص.
24. مظفريان، و. 1378. درختان و درختچه‎هاي ايران، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1054 ص.
25. معتمدي، ص. و خراساني‎نژاد، س. 1396. فلور منطقه حفاظت‌شده بدر و پريشان شهرستان قروه، استان کردستان. نشريه حفاظت زيست بوم گياهان، 5(11): 15-1.
26. نداف، م. اجتهادي، ح. مصداقي، م. فرزام، م. 1396. معرفي فلور، شکل زيستي و پراکندگي جغرافيايي گونه‎هاي گياهي منطقۀ جوزک- چمن بيد، استان خراسان شمالي، ايران، زیست‌شناسی گياهي ايران، 9(32): 88-69.
27. نقي‎پور برج، ع.، حيدريان، الف.، آخاني، م.، توکلي ، ح .1389. بررسي فلور، شکل‌هاي زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه سيساب در استان خراسان شمالي، فصلنامه علوم وفنون منابع طبيعي، 4: 123-113.
28. نقي‎نژاد، ع.، حسيني، س.، رجامند، م.ع.، سعيدي مهرورز، ش. 1389. بررسي فلورستيک جنگل‎هاي حفاظت‌شده مازي‎بن و سي بن رامسر در طول شيب ارتفاعي (300 تا 2300 متر)، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 2(5): 114-93.
29. نقي‎نژاد، ع. و رمضاني، م. 1393. بررسي فلوريستيک و بوم شناختي رويشگاه سرو نوش (Platycladus orientalis) در منطقه فاضل‌آباد، استان گلستان، زیست‌شناسی گياهي ايران، 6(20): 154-137.
30. ياري، ر.، حشمتي، غ.، رفيعي، ح. 1397. معرفي فلور، شکل زيستي، پراکنش جغرافيايي و شناسايي وضعيت حفاظتي گياهان (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي چهارباغ استان گلستان. مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زیست‌شناسی ايران)، 31(3): 853-842.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pyra N, Panahy Mirzahasanlou J, Behmanesh B, Beygmohammadi M. Study of flora and endangered species in Farsian region (Galikesh, Golestan province). PEC. 2021; 8 (17) :175-194
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-659-fa.html

پیرا نوریاغدی، پناهی میرزاحسنول جمیله، بهمنش بهاره، بیگ محمدی مایا. مطالعه فلور و معرفی گونه‎های گیاهی در معرض خطر منطقه فارسیان (شهرستان گالیکش، استان گلستان). حفاظت زیست بوم گیاهان. 1399; 8 (17) :175-194

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-659-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 17 - ( پاییز و زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4331