[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 14 - ( بهار و تابستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 14 صفحات 359-345 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر عوامل محیطی بر پراکنش گروه‌های اکولوژیک رویشگاه سیاه‌تلوPaliurus spina- christi Mill. (بررسی موردی: مرزن‌آباد چالوس)
مصطفی جنت بابایی1، غلامحسین مرادی*، جهانگیر فقهی3
1- دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، moradi@yazd.ac.ir
3- گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
چکیده:   (7296 مشاهده)
گونه سیاه‌تلو (Paliurus spina- christi) در سه منطقه رویشی کشورمان (جنگل‌های شمال، ارسباران و زاگرس) به‌صورت طبیعی رشد می‌کند؛ اما تاکنون پژوهشی در ارتباط با رویشگاه این ‌گونه صورت نگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر عوامل محیطی بر پراکنش گروه‌های اکولوژیک رویشگاه سیاه‌تلو در جنگل‌های شمال کشور انجام‌شده است. بدین منظور برای در نظر گرفتن شرایط مختلف، نمونه‌برداری‌ها بر اساس واحدهای شکل زمین انجام و اندازه قطعات نمونه مربعی شکل به روش حداقل سطح، 400 مترمربع تعیین شد. در هر قطعه‌نمونه پس از ثبت اطلاعات موجود، نسبت به برداشت نمونه خاک اقدام شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار PC-ORD و به کمک آنالیز دوطرفه گونه‌های معرف (TWINSPAN) پوشش گیاهی منطقه تیپ بندی شد و در نهایت برای بررسی ارتباط رابطه هر یک از گونه‌های گیاهی و عوامل محیطی از نرم‌افزار CANOCO و آنالیز تطبیق متعارفی (CCA) استفاده شد. با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه‌های معرف چهار تیپ گیاهی مشخص شد. نتایج نشان داد که گونه‌های متفاوتی به ‌غیر از گونه سیاه‌تلو، مانند آلوچه وحشی، زرشک، انار، سرو نقره‌ای و ممرز به ‌عنوان گونه‌های شاخص منطقه هستند. همچنین نتایج تجزیه ‌و تحلیل CCA نشان داد که مقدار C/N، نیتروژن، رطوبت اشباع خاک، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، رس، فسفر و پتاسیم تبادلی خاک عوامل تأثیرگذار در پراکنش پوشش گیاهی رویشگاه سیاه‌تلو هستند. از طرف دیگر، کربن، ماده آلی، شن، سیلت، ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت جغرافیایی بر روی پراکنش گروه‌های اکولوژیک گیاهی اثر معنی‌داری نداشتند. با توجه به نتایج، حضور گونه سیاه‌تلو ارتباط مستقیمی با مقادیر نیتروژن و وزن مخصوص ظاهری دارد. همچنین در این پژوهش نشان داده شد که با استفاده از نتایج CCA، امکان تعیین ارتباط بین هر یک گونه‌های گیاهی و مهم‌ترین متغیرهای محیطی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: آنالیز تطبیق متعارفی، آنالیز دوطرفه گونه معرف، ویژگی‌های فیزیوگرافی، جنگل‌های شمال، طبقه‌بندی و رسته‌بندی
متن کامل [PDF 246 kb]   (1532 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/3/15 | پذیرش: 1397/11/13 | انتشار: 1398/7/11
فهرست منابع
1. اردکاني، م. ح. 1396. بوم¬شناسي. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 340 ص.
2. اسحاقي راد،ج.، زاهدي اميري، ق.، مروي مهاجر، م. ر.، متاجي، ا. 1388. ارتباط بين پوشش¬هاي رستني با خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در جوامع راش (مطالعۀ موردي: جنگل آموزشي-پژوهشي خيرودکنار نوشهر)، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 17 (2): 187-174.
3. اسعدي، ف.، اعتماد، و.، مرادي، غ.، سپهوند، ا. 1397. اثر آبياري و سايه بر زيتوده، سطح برگ و شادابي نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)، پژوهش و توسعه جنگل، 4(3): 345-331.
4. اسعدي، ف.، اعتماد، و.، مرادي، غ.، سپهوند، ا. 1397. اثر تيمارهاي مختلف آبياري و سايه در توليذ نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)، مجله جنگل ايران، 10(1): 67-77.
5. بهرامي، ب.، قرباني، ا. 1395. بررسي و تعيين عوامل محيطي مؤثر بر پراکنش رويشگاه¬هاي مرتعي جنوب-شرقي سبلان، مجله اکوسيستم¬هاي طبيعي، 7(1): 44-33.
6. بهزاد پرايواتلو، ش. 1384. نقش تاج پوشش گونه سياه تلو Paliurus spina - christi در استقرار نهال-هاي درختان و درختچه‌هاي جنگلي در منطقه حفاظت شده ارسباران، پايان¬نامه کارشناسي ارشد گروه جنگلداري، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات.
7. پيري صحراگرد، ح.، آذرنيوند، ح.، زارع چاهوکي، م. ع.، ارزاني، ح.، قمي، س. 1390. بررسي عوامل محيطي مؤثر بر پراکنش جامعه‌هاي گياهي حوزه آبخيز طالقان مياني، نشريه مرتع و آبخيزداري، 64 (1): 1-11.
8. ثابتي، ح. 1387. جنگل¬ها، درختان و درختچه‌هاي ايران، انتشارات دانشگاه يزد، چاپ دوم، 886 ص.
9. جعفري، م.، جوادي، س. ا.، باقرپور زارچي، م. ع.، طهمورث، م. 1388. بررسي روابط پوشش گياهي با بعضي از خصوصيات خاك در مراتع ندوشن استان يزد، مجله مرتع، 3(1): 29-40.
10. حيدري، م.، مهدوي، ع.، عطارروشن، س. 1388. شناخت رابطه برخي از عوامل فيزيوگرافي و فيزيکي-شيميايي خاک با گروه¬هاي بوم شناختي گياهي در منطقه حفاظت شده مله گون ايلام، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 17(1): 149-160.
11. خداياري، ح.، اماني، ش.، اميري، ح. 1393. اتنوبوتاني گياهان دارويي شمال شرق استان خوزستان، اكوفيتو شيمي گياهان دارويي، 2(4): 12-26.
12. ذوالفقاري، ا.، عادلي، ا.، مظفريان، و.، بابايي، س.، حبيبي بي‌بالان، ق. 1391. شناسايي گياهان دارويي منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومي مردم محلي (مطالعه موردي: جنگلهاي ارسباران، حوضه آبخيز مردانقم چاي)، تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، 28(3): 534-550.
13. زارع چاهوکي، م.ع. 1385. مدل سازي مکاني توزيع گونه هاي گياهي در مراتع خسک و نيمه خسک. پايانامه دکتري مرتعداري، دانشگاه تهران،
14. زاهدي اميري، ق.، لوست، ن. 1378. طبقه بندي هوموس جنگلي بر اساس خصوصيات جوامع گياهي در يک جنگل آميخته پهن برگ کشور بلژيک، 52(2): 47-62.
15. عبداللهي، ج.، نادري، ح.، ميرجليلي، م.، طباطبايي زاده، م. 1392. اثر برخي عوامل محيطي بر خصوصيات رويشي گونه Stipa barbata در مراتع استپي ندوشن يزد، فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 20 (1): 130-144.
16. قربانيان، د.، قدرتي، م.، شرفيه، ح.، مظفري، م.، مسلم، ا. 1391. بررسي و مقايسه کشت تلفيقي و استقرار گونه هاي مختلف خشکي پسند جهت احياء و تقويت پوشش گياهي مناطق خشک (تاغزارهاي دست کاشت)، تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 19(3): 371-383.
17. قنبري، سجاد، عباس نژاد الچين، ا.، مرادي، غ.، خالقي، ب. 1397. الگوي پراکنش مکاني و نقشه ارزش اقتصادي محصولات فرعي در منطقه حفاظت شده ارسباران، نشريه پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل، 25(2): 19-33.
18. قنبري، سجاد، مرادي، غ.، نصيري، و. 1397. ويژگيهاي کمي و ساختار گونه‌هاي درختي در دو وضعيت متفاوت حفاظتي در جنگلهاي ارسباران، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 26(3): 355-367.
19. کوه¬گردي، ا. 1381. بررسي ارتباط بين تيپ¬هاي جنگلي بنه- بادام و کهور- کنار با خصوصيات فيزيکو شيميايي خاک و عوامل فيزيو گرافيک در جنوب استان بوشهر، پايان نامه کارشناسي ارشد گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران.
20. متاجي، ا.، زاهدي اميري، ق. 1385. ارتباط بين گروه¬هاي اکولوژيک گياهي و شرايط ادافيک رويشگاه (جنگل خيرود نوشهر)، مجله منابع طبيعي ايران، 59(4): 863-853.
21. محتشم نيا، س.، زاهدي، ق.، ارزاني، ح. 1386. رسته بندي پوشش گياهي مراتع استپي در ارتباط با عوامل خاكي و پستي و بلندي (مطالعه موردي: مراتع آباده فارس)، نشريه مرتع. 1(2): 142-158.
22. محمودي، ج.، زاهدي اميري، ق.، عادلي پيش بيجاري، ا.، رحماني، ر. 1384. شناسايي گروه¬هاي اكولوژيك گياهي و ارتباط آنها با ويژگي¬هاي خاك در جنگل جلگه¬اي كلارآباد (چالوس)، مجله منابع طبيعي ايران، 58 (2): 362-351
23. مخدوم، م. 1391. شالوده آمايش سرزمين، انتشارات دانشگاه تهران. 300 ص.
24. مرادي، غ.، فدايي، ه.، اعتماد، و.، قنبري، س. 1397. اثر اسيد جيبرليک و چينه سرمايي بر جوانه زني بذر پسته (Pistacia vera L.) در جنگل خواجه کلات خراسان رضوي، پژوهش و توسعه جنگل، 4(3): 319-330.
25. نادري، م.، مصلح آراني، ا.، مرادي، غ.، پيري، ع.، کهزاديان، م.، عظيم¬زاده، ح. ر. 1395. طبقه¬بندي پوشش گياهي و رسته¬بندي آن در ارتباط با عوامل زمين¬شناسي، فيزيوگرافي و خاک (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده مانشت ايلام)، مرتع و آبخيزداري (مجله منابع طبيعي ايران)، 69(1): 245-260.
26. ياري، ر.، آذرنيوند، ح.، زارع چاهوکي، م. ع.، فرزادمهر، ج.، مقيمي¬نژاد، ف. 1393. بررسي رابطه عوامل محيطي با پراکنش جوامع گياهي مراتع سرچاه عماري شهرستان بيرجند، مجله تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 21(2): 259-247.
27. يداللهي، ن.، خراساني، ن.، متاجي، ا.، اعتماد، و.، کاظمي جهنديزي، ا. 1394. بررسي مهم¬ترين عوامل محيطي در پراکنش گونه سرخس عقابي در پارک ملي گلستان، فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط-زيست، 17(3): 157-149.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Janatbabaei M, Moradi G, Feghhi J. Effect of environmental factors on distribution of ecological groups in Paliurus spina- christi Mill. site (Case study: Marzan Abad, Chalous, Iran). PEC. 2019; 7 (14) :345-359
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-466-fa.html

جنت بابایی مصطفی، مرادی غلامحسین، فقهی جهانگیر. اثر عوامل محیطی بر پراکنش گروه‌های اکولوژیک رویشگاه سیاه‌تلوPaliurus spina- christi Mill. (بررسی موردی: مرزن‌آباد چالوس). حفاظت زیست بوم گیاهان. 1398; 7 (14) :359-345

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-466-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 14 - ( بهار و تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410