[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 10 - ( بهار و تابستان 1396 ) ::
جلد 5 شماره 10 صفحات 17-1 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین خصوصیات اقلیمی زیست بوم و پراکنش جغرافیایی دو گونه مرتعی با استفاده از روش مدل سازی جنگل تصادفی در منطقه زاگرس مرکزی
حامد سنگونی*، محمدرضا وهابی2، مصطفی ترکش2، حمیدرضا عشقی زاده3، سعید سلطانی2
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی ، h.sangoony@gmail.com
2- دانشکده منابع طبیعی
3- دانشکده کشاورزی
چکیده:   (3761 مشاهده)

نوع آب و هوا، وضع گیاهان و اجتماعات گیاهی مناطق مختلف را تا حد زیادی مشخص می‌کند؛ بنابراین باید جهت بررسی و مطالعه گیاهان مرتعی، دامنه تحمل و بردباری هرگونه نسبت به این عوامل مشخص شود. در این مطالعه خصوصیات و نیازهای اقلیمی دو گونه از گندمیان مهم با ویژگی¬های علوفه¬ای و حفاظتی به نام¬های Agropyron trichophorum Richt. و Bromus tomentellus Boiss. در منطقه زاگرس مرکزی مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور از 19 متغیر بیوکلیماتیک به عنوان ورودی مدل جنگل تصادفی (به عنوان یک روش یادگیری ماشینی) در نرم افزار آماری R استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مجموع بارندگی سالانه (BIO12)،دمای متوسط پربارش¬ترین فصل (BIO8) و میانگین دامنه دمای روزانه (BIO2) برای هر دو گونه مورد مطالعه بیشترین اهمیت را داشته¬اند و مجموع این سه متغیر بیش از 68 درصد تغییرات در مورد گونه B. tomentellus و 64 درصد تغییرات در مورد گونه A. trichophorum را توجیه کرده است. میزان صحت برآورد شده توسط شاخص TSS برای گونه B. tomentellus برابر با 95/0 محاسبه شد و مقادیر Sensitivity و Specificity نیز به ترتیب برابر با 93/0 و 96/0 برآورد شدند. این مقادیر (TSS، Sensitivity و Specificity) برای گونه A. trichophorum به ترتیب برابر با 92/0، 89/0 و 93/0 بودند. نتایج این پژوهش تبیین کننده نیازهای اقلیمی گونه¬های مورد مطالعه هستند. با استفاده از نتایج این مطالعه می¬توان مکان¬هایی که اقدامات حفاظتی این گونه¬ها باید در اولویت قرار بگیرد را تعیین کرد و یا حتی برای معرفی مجدد این گونه¬ها در زاگرس مرکزی، مکان¬های مناسب از لحاظ ویژگی¬های اقلیمی را پیشنهاد داد.

واژه‌های کلیدی: B. tomentellus، A. trichophorum، جنگل تصادفی، زیست‌بوم اقلیمی، Biomod.
متن کامل [PDF 884 kb]   (2629 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/4/25 | پذیرش: 1396/1/30 | انتشار: 1396/9/9
فهرست منابع
1. افتخاری، م. 1385. بررسی آت اکولوژی Bromus tomentellus در استان اصفهان. طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، 91 صفحه.
2. امیری، ف.، خواجه الدین، س.ج.، مختاری، ک. 1386. تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرار گونه Bromus tomentellus با استفاده از روش رسته بندی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال 12، شماره 44، صفحه: 356-347.
3. سنگونی، ح.، کریم زاده، ح.، وهابی، م. و ترکش، م. 1391. تعیین رویشگاه بالقوه گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer) در منطقة غرب اصفهان با تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک. مجله کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی. سال سوم، شماره 2، صفحه 14-1.
4. صفائی، م. و ترکش، م. 1392. حفاظت رویشگاه گیاه دارویی Ferula ovina L با استفاده از روش مدل‌سازی رویشگاه پتانسیل (مدل پیشنهادی: تحلیل عاملی آشیان‌اکولوژیک). حفاظت زیست بوم گیاهان، دوره 1، شماره 1، صفحه ۱05-۱۲2.
5. علی اکبری، م.، وهابی، م.ر.، جعفری، ر. 1391. تعیین عوامل اکولوژیک موثر در رویشگاه های علف گندمی کرک دار با استفاده از آنالیز چند متغیره و GIS در منطقه غرب اصفهان. فصلنامه گیاه و زیست بوم، شماره 31، صفحه 14-3.
6. علی خواه اصل، م.، آذرنیوند، ح.، ارزانی، ح.، جعفری، م.، زارع چاهوکی، م. ع. 1388. رابطه خوشخوراکی با نسبت وزنی برگ و ساقه در مراحل مختلف فنولوژی سه گونه مهم مرتعی. مجله علمی پژوهشی مرتع، شماره دوم، صفحه: 246-258.
7. قهرمان، ا. 1385. گیاه شناسی پایه، جلد سوم. انتشارات دانشگاه تهران، 782 صفحه.
8. كردواني، پ.، 1383، مراتع، مسائل و راه حل هاي آن، انتشارات دانشگاه تهران.
9. مصداقی، م.، 1382. مرتعداری در ایران. چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
10. مظفریان، و. 1377. فرهنگ نام های گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر،تهران.
11. مقیمی، ج. 1384. معرفی برخی گونه های مهم مرتعی برای توسعه و اصلاح مراتع ایران. انتشارات دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، تهران.
12. نجفی، م.، وهابی، م. و ترکش، م. 1394. کاربرد روش مدل سازی رویشگاه پتانسیل در حفاظت رویشگاه لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L). حفاظت زیست بوم گیاهان، دوره 3، شماره 7، صفحه ۱۱۳-۱۲۸.
13. Armaki, M.A.; Hashemi, M. & Azarnivand, H. 2013. Physiological and Morphological Responses of Three Bromus Species to Drought Stress at Seedling Stage and Grown under Germinator and Greenhouse Conditions. . African Journal of Plant Science 7: 155-61.
14. Braunisch, V.; Coppes, J.; Arlettaz, R.; Suchant, R.; Schmid, H. & Bollmann, K. 2013. Selecting from correlated climate variables: a major source of uncertainty for predicting species distributions under climate change. Ecography 36(9): 971-983.
15. Breiman, L. 2001. Random forests. Machine learning 45(1): 5-32.
16. Chen, C.; Hill, J.K.; Ohlemüller, R.; Roy, D.B. & Thomas, C.D. 2011. Rapid Range Shifts of Species Associated with High Levels of Climate Warming. Science 333 (6045 ): 1024-1026
17. Daniel, G.O.; Loren, S.J. & Kevin, B.J., Entermediate Wheatgrass (Thinopyrum intermedium(Host) Barkworth & Dewey, D.R.), in Plant Guide. 2003, United States Department of Agriculture.: USA.
18. Daubenmire, R.F. 1948. Plants and environment: a textbook of plant autecology. The quarterly review of biology. The University of Chicago Press.
19. Dianati Tilaki, G., Some Ecological Characteristics of Agropyron trichophorum in Summer Rangelands In the Nourth of Iran, in International Conference on Environment: Survival and Sustainability. . 2008: Near East University, Nicosia- Northern Cyprus.
20. De Clercq, E.; Leta, S.; Estrada-Peña, A.; Madder, M.; Adehan, S. & Vanwambeke, S. 2015. Species distribution modelling for Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) in Benin, West Africa: Comparing datasets and modelling algorithms. Preventive veterinary medicine 118(1): 8-21.
21. Elith, J. & Franklin, J., Species Distribution Modeling, in Encyclopedia of Biodiversity (Second Edition), S.A. Levin, Editor. 2013, Academic Press: Waltham. p. 692-705.
22. Field, R.; Hawkins, B.A.; Cornell, H.V.; Currie, D.J.; Diniz‐Filho, J.A.F.; Guégan, J.F.; Kaufman, D.M.; Kerr, J.T.; Mittelbach, G.G. & Oberdorff, T. 2009. Spatial species‐richness gradients across scales: a meta‐analysis. Journal of Biogeography 36(1): 132-147.
23. Fitter, A.H. & Peat, H.J. 1994. The Ecological Flora Database. ecology 82 415-25.
24. Franklin, J. 2010. Mapping species distributions: spatial inference and prediction. Cambridge University Press.
25. Guisan, A. & Zimmermann, N.E. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling 135(2): 147-186.
26. Hijmans, R.J.; Cameron, S.E.; Parra, J.L.; Jones, P.G. & Jarvis, A. 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International journal of climatology 25(15): 1965-1978.
27. Iverson, L.; Prasad, A.; Matthews, S.; Peters, M. & Hoover, C. 2009. Potential changes in habitat suitability under climate change: Lessons learned from 15 years of species modelling. in Proceedings of the XIII World Forestry Congress, United Nations Food and Agriculture Organization, Buenos Aires, Argentina.
28. Iverson, L.R. & McKenzie, D. 2013. Tree-species range shifts in a changing climate: detecting, modeling, assisting. Landscape ecology 28(5): 879-889.
29. Jarvie, J.K. 1992. Taxonomy of Elytrigia, Gramineae: Triticeae. Nordic Journal of Botany 12(2): 155-169.
30. Milanesi, P.; Holderegger, R.; Caniglia, R.; Fabbri, E. & Randi, E. 2016. Different habitat suitability models yield different least-cost path distances for landscape genetic analysis. Basic and Applied Ecology 17(1): 61-71.
31. Mirlohi, A.; Sabzalian, M.R.; Sharifnabi, B. & Nekoui, M.K. 2006. Widespread Occurrence of Neotyphodium-Like Endophyte in Populations of Bromus Tomentellus Boiss. In Iran. FEMS microbiology letters 256 126-131.
32. Rechinger, K.H. 1963-1998. Flora iranica., Germany: Akademische Druck.
33. Segurado, P. & Araujo, M.B. 2004. An evaluation of methods for modelling species distributions. Journal of Biogeography 31(10): 1555-1568.
34. Smoliak, S.; Ditterline, R.L.; Scheetz, J.D.; Holzworth, L.K.; Sims, J.R.; Wiesner, L.E.; Baldridge, D.E. & Tibke, G.L., Montana interagency plantmaterials handbook for forage production, conservation, reclamation, and wildlife. 2003, MontanaState University: MontanaState University.
35. Tarkesh Esfahani, M. 2008. Predictive Vegetation Modelling: Comparison of Methods, Effect of Sampling Design and Application on Different Scales. Universität Jena.
36. Tsoar, A.; Allouche, O.; Steinitz, O.; Rotem, D. & Kadmon, R. 2007. A comparative evaluation of presence‐only methods for modelling species distribution. Diversity and Distributions 13(4): 397-405.
37. UNDP & GEF, Conservation of Biodiversity in the Central Zagros Landscape Conservation Zone. 2005: Central Zagros, Iran.
38. von Humboldt, A. & Bonpland, A. 1807. Essai sur la Géographie des Plantes. Paris: Schoelle.
39. Willdenow, K.L. 1792. Grundriss der Kräuterkunde. Berlin.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sangoony H, Vahabi M, Tarkesh M, Eshghizadeh H, Soltani S. Characterization of ecosystem’s climate and geographical distribution of two pasture species using random forest modeling in Central Zagros region. PEC. 2017; 5 (10) :1-17
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-226-fa.html

سنگونی حامد، وهابی محمدرضا، ترکش مصطفی، عشقی زاده حمیدرضا، سلطانی سعید. تعیین خصوصیات اقلیمی زیست بوم و پراکنش جغرافیایی دو گونه مرتعی با استفاده از روش مدل سازی جنگل تصادفی در منطقه زاگرس مرکزی. حفاظت زیست بوم گیاهان. 1396; 5 (10) :17-1

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-226-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 10 - ( بهار و تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410