[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 6 - ( (دوره سوم- شماره ششم- بهار و تابستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 7 مقاله 1394 ) ::
جلد 3 شماره 6 صفحات 94-81 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر محلول‌پاشی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر تعدیل اثرات مخرب خشکی در گیاه گلابی وحشی (Pyrus biosseriana buhse.)
مهرداد زرافشار*، مسلم اکبری‌نیا، حسین عسکری، سید‌محسن حسینی، مهدی رهایی
گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، mehrdadzarafshar@gmail.com ، mehrdadzarafshar@gmail.com
چکیده:   (4930 مشاهده)

در این تحقیق از پتانسیل نانوذرات دی¬اکسید تیتانیوم برای تعدیل اثرات مخرب تنش خشکی در نهال¬های گلابی وحشی استفاده شد. تیمارهای اعمال شده شامل اسپری¬کردن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با غلظت¬های 20، 40، 80 و 100 قسمت در میلیون بعد از آخرین آبیاری بر برگ¬های نهال بود. تیمارها در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار اجرا شد. تخصیص بیوماس، رشد، تغییرات فیزیولوژیک-بیوشیمیایی و مطالعات میکروسکوپیک به‌عنوان شاخص قابل اندازه¬گیری مد نظر قرار گرفت. آنالیز تکرار در زمان و ارزیابی روند تغییرات نشان داد که فعالیت فتوسنتری نهال¬ها تحت تاثیر اثرات منفی خشکی قرار گرفته است. تجزیه واریانس یکطرفه نشان داد که از نظر بیوماس ریشه و ساقه و همچنین رشد ارتفاعی و طول ریشه بین تیمارها اختلاف قابل توجهی در سطح 5 درصد وجود دارد و در این بین اثرات مثبت اسپری¬کردن نانوذرات در مقایسه با نهال¬های تحت خشکی که اسپری نشده¬اند مشهود است. در مقایسه با نهالهای شاهد، پتانسیل آبی در نهالهای تحت خشکی بیش از سه برابر کاهش یافت. در حالی که این وضعیت با اعمال نانوذرات دی¬اکسید تیتانیوم تعدیل شده است. بعد از اسپری کردن نانوذرات، محتوای نسبی رطوبت حدود 100 درصد در مقایسه با نهال‌های تحت خشکی افزایش داشت. افزایش چشمگیر نشت الکترولیت نیز در نهال¬های تحت خشکی ثبت شد. اگرچه میزان پرولین برگ در نهال¬های تحت خشکی حدود 20 درصد افزایش داشته، با اعمال نانوذرات تغییر فزاینده مشاهده نشد. تمامی تیمارها باعث افزایش آنزیم پراکسیداز شد که بیشترین مقدار در تیمار 100 قسمت در میلیون مشاهده شد. آنزیم کاتالاز افزایش چشمگیری در نهال¬های تحت خشکی داشت و از سوی دیگر اسپری نانوذرات سبب افزایش این آنزیم نشد.

واژه‌های کلیدی: گلابی، نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم، اسپری‌کردن، بیوماس، تغییرات فیزیولوژیک- بیوشیمیایی.
متن کامل [PDF 943 kb]   (2132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/9/28 | پذیرش: 1394/9/28 | انتشار: 1394/9/28
فهرست منابع
1. Arndt S.K., Wanek W., Clifford S.C., Popp M. 2000. Contrasting adaptations to drought stress in field-grown Ziziphus mauritiana and Prunus persica trees:Water relations, osmotic adjustment and carbon isotope composition, Australian Journal of Plant Physiology, 27: 985–996.
2. Barik T.K., Sahu B., Swain V. 2008. Nanosilica-from medicine to pest control.Parasitol. Res. 10 (3): 253–258.
3. Bates L., Waldren R.P., Teare I.D. 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies, Plant and Soil, 39: 205-207.
4. Berahmand A.A., Ghafarian Panahi A.H., Sahabi H., Feizi P., Rezvani Moghaddam N., Shahtahmassebi, Fotovat A., Karimpour H., Gallehgir O. 2012. Effects of silver nanoparticles and magnetic field on growth of fodder maize (Zea mays L.),Biol. Trace Elem Res. 149: 419 – 424.
5. Campos P.S., Quartin V., Ramalho J.C., Nunes M.A. 2009. Electrolyte leakage and lipid degradation account for cold sensitivity in leaves of Coffea sp Plants,Journal of Plant Physiology, 160: 283–292.
6. Cañas J.E., Long M., Vadan S.R., Dai L., Luo M.X., Ambikapathi R., Henry L.E.,Olszyk D. 2008. Effects of functionalized and non-functionalized single-walled carbon nanotubes on root elongation of select crop species, Environmental Toxicology and Chemistry. SETAC, 27 (9): 1922-31.
7. Chaves M.M., Oliveira M.M. 2004. Mechanisms underlying plant resilience to water deficits: prospects for water-saving agriculture, Journal of Experimental Botany,55: 2365–2384.
8. Ebermann R., Stich K. 1982. Peroxidase and amylase isoenzymes in the sapwood and heartwood of trees, Phytochemistry, 21: 2401–2402.
9. Ghosh M., Bandyopadhyay M., Mukherjee A. 2010. Genotoxicity of titanium dioxide (TiO2) nanoparticle at two trophic levels: plant and human lymphocytes,Chemosphere, 81: 1253-1262.
10. Hasegawa P.M., Bressan R.A., Zhu J.K., Bohnert H.J. 2000. Plant cellular and molecular responses to high salinity, Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 51: 463-499.
11. Hong F., Zhou J., Liu C., Yang F., Wu C., Zheng L., Yang P. 2005. Effects of Nano-TiO2 on photochemical reaction of chloroplasts of Spinach, Biological Trace Element Research, 105: 269-279.
12. Jaberzadeh A., Moaveni P., Tohidi Moghadam H.R., Modari A. 2010. Effects of TiO2 NPs foliar spraying on the wheat under drought stress, Iranian journal of plant Eco- physiology, 4 (2): 295-301.
13. Javadi T., Bahramnejad B. 2011. Relative Water Content and Gas Exchange of Three Wild Pear Genotypes under Water Stress Conditions, Journal of horticulture science, 2 (4): 223-233. (In Persian).
14. Khodakovskaya M., Dervishi E., Mahmood M., Xu Y., Li Z., Watanabe F., Biris A.2009. Carbon nanotubes are able to penetrate plant seed coat and dramatically affect seed germination and plant growth, ACS Nano, 3 (10): 3221–3227. (In Persian).
15. Kumar V., Yadav S.K. 2009. Plant-mediated synthesis of silver and gold nanoparticles and their applications, J. Chem. Technol. Biotechnol. 84: 151–157.
16. Larue C., Laurette J., Herlin-Boime N., Khodja H., Fayad B.F., Lank A.M., Brisset F., Carriere M. 2012. Accumulation, translocation and impact of Tio 2 nanoparticles in wheat (Triticum aestivum ssp.): influence of diameter and crystal phase, Science of the Total Environment., 431: 197–208.
17. Lei Z., Su M.Y., Wu X.C., Qu C.X., Chen L., Huang H., Liu X.Q., Hong F.S. 2008.Antioxidant stress is promoted by Nano-anatase in spinach chloroplasts under UV-Beta radiation, Biological Trace Element Research. 121: 69–79.
18. Martínez J.P., Silva H., Ledent J.F., Pinto M. 2007. Effect of drought stress on the osmotic adjustment, cell wall elasticity and cell volume of six cultivars of common beans (Phaseolus vulgaris L.), European Journal of Agronomy, 26: 30-38.
19. Masinde P.W., Stützel H., Agong S.G., Frickle A. 2005. Plant growth, water relations and transpiration of spider plant (Gynandropsis gynandra (L.) Briq) under water limited conditions, Journal of the American Society for Horticultural Science,130 (3): 469-477.
20. Mingyu S., Hong F., Liu C., Wu X., Liu X., Chen L. 2007. Effects of nano-anatase TiO2 on absorption, distribution of light and photo reduction activities of chloroplast membrane of spinach, Biological Trace Element Research, 118: 120–130.
21. Monica R.C., Cremonini R. 2009. Nanoparticles and higher plants, Caryologia, 62(2): 161–165.
22. Moore M.N. 2006. Do nanoparticles present ecotoxicological risks for the health of the aquatic environment, Environ International Corporation., 32: 967–976.
23. Nair R., Varghese S.H., Nair B.G., Maekawa T., Yoshida Y., Sakthi Kumar D. 2010.Nano particulate material delivery to plants, Plant Science, 179: 154–163.
24. Parad G.A., Zarafshar M., Striker G.G., Sattarian A., 2013. Some physiological and morphological responses of Pyrus boissieriana to flooding. Trees, 27: 1387–1393.
25. Rahman A., Seth D., Mukhopadhyaya S.K., Brahmachary R.L., Ulrichs C., Rao P.B.2009. Nanoparticle-virus complex shows enhanced immunological effect against baculovirus, Journal of Nanoscience Nanotechnol., 9 (9): 5567 – 71.
26. Kaur A. 2008. Drought resistance in seedlings of five important tree species in Tarai region of Uttarakhand, Tropical ecology, 49 (1): 43-52.
27. Mohammadi R., Maali-Amiri R., Abbasi A. 2013. Effect of TiO2 Nanoparticles on Chickpea Response to Cold Stress, Biological Trace Element Research. 152:403–410.
28. Scrinis G., Lyons K. 2007. The emerging nano-corporate paradigm: Nanotechnology and the transformation of nature, food and Agri-food systems, International Journal of Sociology of Food and Agriculture, 15 (2): 22-44.
29. Shao H.B., Chu L.Y., Jaleel C.A., Manivannan P., Panneerselvam R., Shao, M.A.2009. Understanding water deficit stress-induced changes in the basic metabolism of higher plants-biotechnologically and sustainably improving agriculture and the Eco environment in arid regions of the globe, Crit. Rev.Biotechnol., 29: 131-151.
30. Sharma V.K., Yngard R.A., Lin, Y. 2009. Silver nanoparticles: green synthesis and their antimicrobial activities, Adv. Colloid Interface Sci. 145: 83–96
31. Siemens J.A., Zwiazek J.J. 2003. Effects of water deficit stress and recovery on the root water relations of trembling aspen (Populus tremuloides) seedlings, Plant Science. 165: 113-120.
32. Singh D., Kumar S., Singh, S.C., Lal B., Singh N.B. 2012. Applications of liquid assisted pulsed laser ablation synthesized TiO2 nanoparticles on germination,growth and biochemical parameters of Brassica oleracea var. capitata, Science Adv Mather, 4: 522–531.
33. Sorooshzadeh A., Hazrati S., Oraki H., Govahi M., Ramazani A. 2012. Foliar application of nano-silver influence growth of saffron under flooding stress.Conference of NANOCON. Brno, Czech Republic, EU.
34. USEPA. 2007. Nanotechnology white paper. EPA 100/B-07/001. Washington, DC 20460: Science Policy Council, U.S. Environmental Protection Agency. 120 pp.
35. Yang F., Hong F., You W., Liu C., Gao F., Wu C., Yang, P. 2006. Influence of nanoanatase TiO2 on the nitrogen metabolism of growing spinach, Biological Trace Element Research, 110 (2): 179-190.
36. Zhang L., Hong F., Lu S., Liu C. 2005. Effect of nano-TiO2 on strength of naturally aged seeds and growth of Spinach, Biological Trace Element Research, 105: 83-91.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarafshar M, Akbarinia M, Askary H, Hosseini S M, Rahaie M. Effects of TiO2 NPs on alleviation of drought negative effects in wild pear seedlings. PEC. 2015; 3 (6) :81-94
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-143-fa.html

زرافشار مهرداد، اکبری‌نیا مسلم، عسکری حسین، حسینی سید‌محسن، رهایی مهدی. اثر محلول‌پاشی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر تعدیل اثرات مخرب خشکی در گیاه گلابی وحشی (Pyrus biosseriana buhse.). حفاظت زیست بوم گیاهان. 1394; 3 (6) :94-81

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-143-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 6 - ( (دوره سوم- شماره ششم- بهار و تابستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 7 مقاله 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4414