مجله حفاظت زیست بوم گیاهان- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نگارش مقاله

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان وابسته به دانشگاه گنبدکاووس به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، توسعه و ترویج علوم حفاظت زیست بومی گیاهی مقالات پژوهشی برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده و برای چاپ نیز به سایر نشریات ارائه نگردیده باشد. در صورت تأیید، مقالات به‌ترتیب اولویت زمان پذیرش چاپ می‌شوند. از دانش‌پژوهان دعوت می‌شود مقاله‌های خود را در زمینه­های مختلف علوم حفاظت زیست بوم گیاهان شامل: اکولوژی جمعیت­ها و گونه‌های گیاهی، زیستگاه­های گیاهی، گونه­ های گیاهان غیربومی و اثرات آنها، بیولوژی و اکولوژی گونه­‌های گیاهان بومی و حفاظت آنها، مطالعات مناطق شش‌گانه حفاظتی از دیدگاه بوم شناختی و حفاظتی گونه‌های گیاهی، مدیریت منابع زیستی گیاهی، اثرات آلودگی­ها بر گیاهان، اثرات توسعه­های انسانی بر محیط زیست جوامع گیاهی، اثرات کشاورزی بر محیط زیست گیاهی در اختیار مجله قرار دهند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش­ها و مانند آنها منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. مسئولیت محتوی مقاله و ترتیب نام نویسندگان، بر عهده نویسنده مسئول می‌باشد.

ارسال مقاله به نشریه:

ارسال مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نشریه به آدرس http://pec.gonbad.ac.ir انجام می‌شود.

شرایط بررسی مقالات:

 1. در جهت اهداف و در قالب موضوعات تعیین شده و حاصل مطالعات، تجربیات و پژوهش‌های نویسنده‌(ها) باشد.
 2. مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد و یا در دست بررسی نباشد.
 3. هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل: نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.
 4. مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث و فهرست منابع باشد. مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی متعدد در زمینه‌های مورد نظر نشریه پذیرفته می­شود.
 5. مقالات باید به‌صورت تک ستونی با حفظ ۲/۵ سانتی‌متر حاشیه از هر طرف و با درج شماره صفحه و فاصله سطر‌ها ۱ سانتی‌متر و حداکثر در ۱۵ صفحه تهیه و ارسال گردد.
 6. کل متن مقاله با دو فونت تنظیم شود،  Nazaninبا اندازه ۱۲ برای بخش‌های فارسی و
  Times New Roman با اندازه ۱۱ برای بخش‌های انگلیسی. چکیده و کلمات کلیدی فارسی با فونت Bold Nazanin اندازه ۱۰ و چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی با فونت Times New Roman Bold با اندازه ۱۰ نگارش شود. در سراسر مقاله از گذاشتن فضا Spacing)) در قبل و بعد از تیترها و پاراگراف‌ها خودداری کنید. لازم به ذکر است کلیه تیترها (چکیده، مقدمه...)Bold   باشد.

ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله:

۱- عنوان: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می شود باید خلاصه، جامع، رسا و معرف کامل موضوع تحقیق بوده و حداکثر در ۲۰ کلمه گنجانده شود.

 • در صفحه نخست عنوان مقاله به فارسی، چکیده مقاله و کلمات کلیدی (بدون ذکر نام نویسندگان) آورده شوند. در زیر عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان آورده نشود.

۲- ​چکیده: حداکثر در ۲۵۰ کلمه نوشته شده و تمام آن در یک پاراگراف تنظیم شود. چکیده در عین اختصار باید بیانگر مسئله، هدف، مواد و روش و نتایج اصلی تحقیق باشد.

۳- واژه‌های کلیدی: بین چهار تا شش کلمه به ترتیب حروف الفبا که مشخص کننده محتوی مقاله بوده و متفاوت از کلمات استفاده شده در عنوان مقاله باشد.

 • چکیده به زبان انگلیسی: این چکیده، برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی باشد.
 • واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی: این واژه‌ها نیز برگردان کامل«واژه‌های کلیدی فارسی» به زبان انگلیسی باشد.

۴- مقدمه: این بخش باید ضمن بیان مختصری از سابقه پژوهشی مرتبط با تحقیق، دلایل ضرورت انجام پژوهش به همراه اهداف مورد نظر از انجام تحقیق آورده شود.

۵- مواد و روش‌ها: در این بخش باید اطلاعات کافی در مورد مکان و زمان، نحوه اجرای آزمایش همراه با روش‌های مورد استفاده، اندازه‌گیری‌ها، جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌ها با ذکر منابع ارائه گردد.

۶- نتایج: شامل یافته‌های حاصل از پژوهش که به صورت شکل و جدول به همراه توضیحات ارائه می‌شود.

جداول و اشکال: جداول‌ دارای شماره و بالا متن و اشکال‌ نیز دارای شماره و زیرنویس می‌باشد و شماره جدول(ها) و شکل(ها) به‌‌ترتیب ارایه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرارگیری آنها پس از ارایه نتایج زیربط در متن مقاله باشد. شرح شکل یا جدول به صورت عبارت است و در انتهای آن نقطه قرار نمی­گیرد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه می‌گردد.کلیه جداول بدون خطوط عمودی بوده و از راست به چپ تنظیم شوند. حروف آماری در جداول با حروف کوچک و در کنار اعداد جدول قرار گیرند. از کاربرد کلماتی مانند نمودار، نقشه، تصویر و نظایر آنها خودداری شده و تنها از واژه "شکل" استفاده شود. اعداد و مطالب ارائه شده در جدول باید با فونت Nazanin و اندازه ۱۰ باشند. عنوان شکل ها و جدول ها نیز باید با فونت Nazanin اندازه ۱۰ و به صورت Bold باشند.

جدول ۱- مقایسه مقدار تولید و تاج پوشش گونه های مختلف

حضور گونه درصد تاج پوشش گیاه
۲۰b ۳۰b A گونه
۴۰a ۴۳a B گونه
۴۵a ۴۶a C گونه

عکس­‌ها: عکس‌ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر ماخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است. همچنین کلیه اطلاعات موجود در شکل باید به صورت فارسی و با قلم B Nazanin باشند.

فرمول  نویسی: ترتیب حروف و اعداد در فرمول‌ها و مجموعه‌ها از چپ به راست است. درج فاصله در فرمول‌ها اهمیت خاصی دارد و خواندن ساده‌تر فرمول را میسر می‌سازد؛ آن هم در شرایطی که کل فرمول در یک سطر جای نگیرد و در دو یا چند سطر شکسته شود.  بین اندیس (بالا و پایین) و پایه اندیس هیچ فاصله‌ای منظور نمی‌شود. همچنین اگر اندیس عبارت ریاضی باشد، هیچ فاصله‌ای میان اجزای اندیس منظور نمی‌شود. برای معرفی هر رابطه در ابتدای خط سمت راست نوشته شود " رابطه ۱" و فرمول مورد نظر به انتهای خط انتقال داده شود.
۷- بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به هدف و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، نتایج تجزیه و تحلیل و درباره آنها بحث و نتیجه‌گیری شده و علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج و بحث را تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد.

۸- سپاسگزاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می شود، می‌توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته‌اند سپاسگزاری نمود.

۹- نحوه ارجاع منابع در متن:

منابع فارسی باید به فارسی و منابع انگلیسی نیز باید در داخل متن به انگلیسی ارجاع داده شود. فرمت انگلیسی منابع با استفاده از مجلات مرجع، سایت‌های SID و مدیکوس و... باشد. ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان و سال انتشار.

ارجاع منابع در داخل متن در صورت وجود یک یا دو نویسنده باید به طور کامل و با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار باشد؛ مانند: (احمدی، ۱۳۹۵). در صورت وجود چندین نگارنده، ارجاع به منبع باید به صورت (نام خانوادگی نگارنده و همکاران، ۲۰۰۶) باشد، مانند( احمدی و همکاران، ۱۳۹۵)، (Pinke et al., ۲۰۱۰). در صورتی که در شروع جمله به منبعی استناد شود برای منابع فارسی به این صورت نوشته شود: مقیمی و همکارن (۱۳۹۵)
و منابع لاتین به این صورت نگارش شوند: جفرسون و همکاران (Jefferson et al., ۲۰۰۳)

۱۰- نحوه تنظیم فهرست منابع:

فهرست منابع باید به‌ترتیب حروف الفبا تنظیم شده باشند و تمامی منابع فارسی به زبان فارسی و منابع خارجی به زبان انگلیسی و ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن خارجی آورده شوند. در صورتی که منبع به زبان غیرلاتین ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد؛ در این صورت باید عنوان انگلیسی ذکر شود و در انتهای ماخذ در پرانتز زبان اصلی قید گردد. فهرست منابع، بدون شماره­گذاری و به ‌ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها بوده و هر منبع به میزان نیم سانتی­متر بیرون­آمدگی داشته باشد .ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود.

همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد روش­ها به ‌عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث و نتیجه‌گیری مستدل، امکان استناد به آنها فراهم شود.

در دنباله مثال هایی جهت آشنایی با الگوی نوشتن منابع در انتهای مقاله آمده است.

الگوی نوشتن منابع در انتهای مقاله

مقاله در مجلات علمی

نام خانوادگی، مخفف نام نویسندگان .سال انتشار. عنوان مقاله، نام مجله ، شماره جلد و دامنه صفحه ها.

آذرنیوند، ح.، جعفری، م.، مقدم، م.، جلیلی، ع.، زارع، م. ۱۳۸۲. بررسی تأثیر خصوصیات خاک و تغییرات دو گونه درمنه (مطالعه موردی: مراتع مناطق وردآورد گرمسار و سمنان)، منابع طبیعی ایران، ۵۶: ۹۳-۱۰۰.

Preston, C.A., Betts, H., Baldwin, I. ۲۰۰۲. Methyljasmonate as an allelopathic agent: Sagebrush inhibits germination of a neighboring tobacco. Chemical Ecology, ۲۸ (۱۱): ۲۳۴۳-۲۳۶۹.

حرف اول کلمات عنوان کتب باید به صورت حروف بزرگ تایپ شوند.

کتاب ویراستاری شده توسط گروهی از نویسندگانEdited book))

Holencheck, J.L., Pieper, R.D., Herbel, C.H. ۲۰۰۳. Range Management, Principle and Practices. ۵th edition, Prentice Hall, USA, ۶۰۷ p

کتاب به زبان فارسی

کتاب تألیفی

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسندگان. سال انتشار. عنوان کتاب، نام ناشر، تعداد صفحات.

طهماسبی، پ. ۱۳۹۰. رج بندی، دانشگاه شهر کرد، ۱۸۱ صفحه.

کتاب ترجمه شده

نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف. سال ترجمه. نام کتاب. نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم، محل انتشار: ناشر.

فصلی از یک کتاب

Richardson, F.D., Hahn, B.D., Schoeman, S.J. ۲۰۰۰. Modeling nutrient utilization by livestock grazing semi-arid rangeland. In: McNamara J.P., France J., Beever D.  Eds. Modelling Nutrient Utilization in Farm Animals. CABI, Wallingford, Oxon. Pp: ۲۶۳-۲۸۰.

پایان‌نامه:

Richardson, F.D. ۲۰۰۴. Simulation models of rangelands production systems (simple and complex), Ph.D. Thesis in Applied Mathematics, University of Cape Town, South Africa, ۳۲۰ p.

گزارش:

ارزانی، ح.، معتمدی، ج.، زارع چاهوکی، م.آ. ۲۰۱۰. گزارش طرح ملی کیفیت علوفه گونه های مرتعی ایران، سازمان مدیریت جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۲۳۰ صفحه.

اینترنت

شامل نام خانوادگی مولف، حرف اول نام، سال انتشار، عنوان، زمان بازیابی [مشاهده و دریافت اطلاعات]، نام وبگاه

Ramakrishnappa K. ۲۰۰۲. Impact of cultivation and gathering of medicinal plants on biodiversity: case studies from India, Inter- Departmental Working Group on Biological Diversity for Food and Agriculture. Rome. [Cited ۱۹ February, ۲۰۱۰], Available from:

http://www.fao.org/docrep/۰۰۵/AA۰۲۱E/AA۰۲۱e۰۰.htm#TopOfPage


در هنگام آماده کردن فایل مقاله لطفا موارد نگارشی زیر نیز رعایت شوند:
۱-  اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان و جانوران) در تمام متن­‌ها به صورت ایتالیک یا مورب تایپ شوند.
۲- از بکار بردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر (مانند اسامی اشخاص یا محل)، آنها را به فارسی بنویسید.
۳-  تمام اعداد کمتر از پنج، عدد پنج و واحدها در متن به فارسی نوشته شوند.
۴-  تمام کلماتی که با "ها" جمع بسته می‌شوند و کلماتی که ابتدای آنها "می" قرار می­‌گیرد، به شکل جدا از هم و با نیم فاصله نوشته شود («ها»ی جمع ـ به‌استثنای «آنها» و «اینها» ـ به‌کلی جدا و با نیم­‌فاصله درج شود).
۵-  قبل از ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول، دو نقطه، علامت سؤال و علامت تعجب بدون فاصله و بعد از آنها یک فاصله.
۶- داخل پرانتز، کروشه (قلاب) و گیومه بدون فاصله و خارج از آن یک فاصله در نظر گرفته شود. در پایان هر جمله نقطه گذاشته و جمله بعدی با یک فاصله شروع شود.
۷- چناچه بعد از فعل نیاز به ویرگول باشد؛ نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده می­‌شود.
    
اگر درس نمی‌خواندم، قبول نمی‌شدم. – بیشتر حالت شرطی دارد.
حجم کار امروز بیش از دیروز بود؛ به نحوی که از خستگی قدرت ایستادن ندارم. - توضیحی برای جمله اول است.
۸- قبل از «و»، «یا»، «سپس»، «که» و کلمه‌های عطف نباید از ویرگول استفاده نمود.
۹- اگر ترکیب این و آن و اسم بعد از آنها، کلمه مستقل دستوری تشکیل بدهد، باید متصل نوشته شوند. مانند آنجا، اینجا (قید مکان)، آنچنان، اینچنان، همین، همان، همچنان، همچنین.
۱۰- کاربرد اصلی پرانتز، تعریف کلمه، عبارت و غیره است؛ به نحوی که با حذف این بخش، لطمه‌ای به معنای جمله وارد نشود.
۱۱- خط تیره، اگر برای اشاره به دو یا چند جنبه مختلف از یک پدیده باشد. در این حالت، خط تیره با هیچ یک از دو کلمه قبل و بعدش، فاصله ندارد؛ این موضوع از منظر سیاسی-اقتصادی قابل بررسی است
.
خط تیره، برای جدا کردن جمله معترضه. در این حالت، خط تیره با هر دو کلمه قبل و بعد از خودش، فاصله دارد.
آموزش برنامه‌نویسی که امروزه یکی از مهارت‌های ضروری و پایه هر دانشجو شده است هیچ گاه به این آسانی نبوده است.
خط تیره، به معنای «تا» و «به» کاربرد دارد؛ در این حالت، خط تیره با هیچ یک از دو کلمه قبل و بعدش، فاصله ندارد.
هواپیمای تبریز-تهران، بدون تأخیر پرواز خواهد کرد. فاصله سنی ۱۲-۱۵ سال، یکی از حساس‌ترین زمان‌های زندگی است. 

نشانی مطلب در وبگاه مجله حفاظت زیست بوم گیاهان:
http://pec.gonbad.ac.ir/find-1.48.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب