مجله حفاظت زیست بوم گیاهان- اخبار نشریه
هزینه چاپ مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه:
طبق مصوبه هیات تحریریه مجله حفاظت زیست بوم گیاهان از تاریخ 1397/07/01 به ازای هر مقاله مبلغ 1500000 ریال به عنوان هزینه چاپ پس از اتمام مراحل داوری و پذیرش نهایی مقاله دریافت می گردد.
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله حفاظت زیست بوم گیاهان:
http://pec.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب