:: دوره 8، شماره 17 - ( پاییز و زمستان 1399 ) ::
جلد 8 شماره 17 صفحات 157-174 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مدل های آلومتریک در برآورد ارتفاع گونه صنوبر (Populusdeltoides)
دکتر طوبی عابدی1، دکتر رؤیا عابدی*
1- پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ، royaabedi@tabrizu.ac.ir
چکیده:   (190 مشاهده)
یکی از مهم­ترین موضوعات در زمینه بیومتری جنگل، استفاده از توابع آلومتریک برای برآورد ارتفاع درخت با استفاده از مدل­های قطر برابر سینه- ارتفاع است. معمولاً اندازه­گیری ارتفاع کل درختان نسبت به قطر برابر سینه، فرآیندی پیچیده و زمان­بر است. در روابط آلومتریک قطر برابر سینه به­طور مستقیم از تنه درخت اندازه­گیری می­شود اما ارتفاع درخت برآوردی از مدل آلومتریک است که درصورت صحت مدل­هایایجادشده، کاربرد آن‌ها نیز با دقت بیشتری همراه خواهد بود. به­همین دلیل امروزه مدل­های قطر - ارتفاع به­عنوان عنصری مهم در مدیریت و پایش جنگل موردتوجه قرارگرفته است. ازاین‌رو در مطالعه حاضر، ارزیابی کارایی مدل­های آلومتریک در برآورد ارتفاع گونه صنوبر (Populusdeltoides) موردمطالعه قرار گرفت. به این منظور از 32 مدل آلومتریک استفاده شد و به­منظور برآورد صحت هر یک از مدل­ها از معیارهای ضریب تبیین، خطای استاندارد، معیار آکائیک، ریشه میانگین مربع خطا، درصد ریشه میانگین مربع خطا، اریبی و درصد اریبی استفاده شد. نتایج نشان داد که پنج مدل لوچ، راتکووسکی، هایپربولیک 2، هایپربولیک 3 و هندسی تعدیل­شده توانستند ارتفاع درختان صنوبر (متغیر وابسته) را برحسب قطر برابر سینه (متغیر مستقل) با بیشترین مقدار ضریب تبیین (830/0-829/0)، کمترین خطای استاندارد (758/1-756/1) و کمترین RMSE (747/0- 682/0 متر)، درصد RMSE (511/3-177/3 درصد)، Bias (331/0- تا 076/0-) و درصد Bias (558/1 352/0 درصد) برآورد کنند. همچنین نتایج آزمون آماریt نشان داد که بین مقادیر پیش‌بینی‌شده ارتفاع برحسب این مدل­ها و مقادیر اندازه­گیری­شده واقعی تفاوت معنی­داری وجود نداشت و این مدل­ها توانستند ارتفاع درختان صنوبر را بدون اختلاف معنی­داری با ارتفاع واقعی برآورد کنند.
واژه‌های کلیدی: درختکاری، صنوبر، مدل قطر – ارتفاع، مدل‌سازی
متن کامل [PDF 254 kb]   (52 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/11/12 | پذیرش: 1399/6/24 | انتشار: 1399/12/22


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 17 - ( پاییز و زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها