مجله حفاظت زیست بوم گیاهان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/24 | 
اهداف
  • کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به‌منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربه‌ها و کسب دستاوردهای تازه علمی
  • چاپ دستاوردهای پژوهشی و انتشار ایده‌های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های منابع طبیعی و کشاورزی، محیط زیست و علم زمین
  • بهره­‌گیری از نتایج پژوهش­‌های جدید در جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به حفاظت زیست بوم در کشور
  • افزایش رغبت اساتید، محققین و دانشجویان رشته‌های منابع طبیعی و کشاورزی، محیط زیست و علم زمین در ارائه مقالات تخصصی به زبان فارسی
  • ارائه راهکارهای علمی به دستگاه‌های اجرایی مربوطه به‌ویژه استان در راستای منابع و غیره
زمینه‌ها
  • فعالیت‌های پژوهشی کشاورزی با اتکاء به حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و افزایش کارآیی و بهره‌وری منابع آب و خاک و نهاده‌های شیمیایی
  • بهره‌برداری از منابع غیر رایج آب و خاک و تکنیک جدید بهره‌وری از منابع زمین
  •  تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی تولید گیاهان با اتکاء به دیدگاه‌های بوم‌شناختی و اقتصاد اکولوژیک
نشانی مطلب در وبگاه مجله حفاظت زیست بوم گیاهان:
http://pec.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.42.20.fa
برگشت به اصل مطلب