[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 18 - ( بهار و تابستان 1400 ) ::
جلد 9 شماره 18 صفحات 388-363 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل‌سازی رویشگاه و تعیین متغیرهای زیست‌محیطی تأثیرگذار بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در زیستگاه‌های جنگلی استان لرستان
سرور محمودوند1، حامد خدایاری*، فرج الله ترنیان1
1- خرم آباد
دانشکده ی علوم پا یه، دانشگاه لرستان، خرم آباد ، khodayari.h@lu.ac.ir
چکیده:   (1627 مشاهده)
مدل­های پراکنش گونه­ای از مهمترین مدل­های بوم­شناختی هستندکه برای مدل­سازی پراکنش گونه­ای، شناسایی زیستگاه­های جدید و حفاظت از گونه­های در حال انقراض مورد استفاده قرار می­گیرند. در این پژوهش مدل­سازی پتانسیل رویشگاه و تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار روی پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان لرستان با استفاده از مدل مکسنت مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه نقشه پتانسیل رویشگاه گونه بلوط ایرانی ابتدا 22 لایه زیست­ محیطی در نرم­افزار ArcGIS 10.4.1 آماده و به فرمت ASCII تبدیل شدند. سپس 5064 نقطه حضور گونه با استفاده شبکه 5/1 × 5/1 کیلومتر از روی نقشه پراکنش جغرافیایی گونه بلوط ایرانی (1:250000) استخراج، صحت سنجی و به فرمت CSV تبدیل شد. پس از آماده­سازی لایه­ها از نرم­افزار MaxEnt 3.3.3 برای مدل­سازی پراکنش گونه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج نشان داد از 22 متغیر زیست­محیطی تأثیرگذار روی پراکنش گونه بلوط ایرانی 7 متغیر مهمترین بودند که از بین آنها متوسط درجه حرارت سالانه، بارندگی مرطوب­ترین سه ماه متوالی و حداقل درجه حرارت سردترین ماه به ترتیب با 38، 2/24 و 3/13 درصد، بیشترین تأثیر را بر روی پراکنش گونه بلوط ایرانی داشتند. مقدار سطح زیر منحنی (AUC) مدل برابر 669/0 به­دست آمد و از مقدار آستانه 33/0 برای تبدیل نقشه احتمالاتی به نقشه حضور و عدم حضور گونه استفاده شد. نقشه پتانسیل رویشی گونه نشان می­دهد که تقریباً 5/62 درصد سطح استان لرستان پتانسیل رویش گونه بلوط ایرانی را دارا می­باشد که در این بین مناطق جدیدی خصوصاً در شهرستان­های خرم­آباد، الیگودرز، کوهدشت و پلدختر برای احیا و بازسازی پیشنهاد می­شود.
واژه‌های کلیدی: بلوط ایرانی، متغیرهای زیست اقلیمی، مدل‌های بوم شناختی، MaxEnt
متن کامل [PDF 1341 kb]   (512 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/15 | پذیرش: 1399/11/11 | انتشار: 1400/7/6
فهرست منابع
1. اشرفي، ج.، حسيني، ا.، حسين زاده، ج.، ميرابوالفتحي، م. 1397. بررسي بيماري ذغالي بلوط در جنگل¬هاي بلوط دچار خشکيدگي استان ايلام، فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل¬ها و مراتع ايران، 16(1): 12-1.
2. اميراحمدي، ب.، ذوالفقاري، ر.، ميرزايي قره¬لر، م.ر. 1394. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﮕﻞﺷﻨﺎﺳﯽدر ﺟﻨﮕﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ دﻧﺎ، بوم¬شناسي جنگل¬هاي ايران، 6 (3): 27-19.
3. پوربابائي، ح.، چراغي، ر.، ابراهيمي، س. 1394. بررسي ساختار تنوع گونه¬هاي چوبي در رويشگاه بلوط ايراني (Quercus brantii Lindl.)، مطالعه موردي : منطقه دشتک، ياسوج، غرب ايران، مجله تحقيقات جنگل¬هاي زاگرس،2 (1): 17-1.
4. پيري صحراگرد، ح.، زارع چاهوکي، م.ع.، آذرنيوند، ح. 1394. کاربرد روش آنتروپي حداکثر در مدلسازي پيش بيني پراکنش رويشگاههاي گياهي (مطالعه موردي: مراتع بخش خلجستان استان قم). مرتع و آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، 69 (4): 834-819.
5. ترنيان، ف.، آذرنيوند، ح.، يزدانپرست، ر.، زارع چاهوکي، م.ع.، جعفري، م.، کومار.، س. 1396. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ Daphne mucronata Royle. و مدل سازي رويشگاه¬هاي پتانسيل آن، نشريه علمي-پژوهشي مرتع، 11 (2): 193-179.
6. حيدريان آقاخاني، م.، تمرتاش، ر.، جعفريان، ز.، ترکش اصفهاني، م.، طاطيان، م.ر. 1396 (الف). مدل¬سازي آشيان اقليمي گونه بلوط ايراني (Quercus brantii) با استفاده از مدل تحليل مميزي انعطاف پذيردر استان چهارمحال و بختياري، نشريه حفاظت زيست بوم گياهان، 5 (11): 48-35.
7. حيدريان آقاخاني، م.، تمرتاش، ر.، جعفريان، ز.، ترکش اصفهاني، م.، طاطيان، م. 1396 (ب). پيش¬بيني اثر تغيير اقليم بر گونه بلوط ايراني (Quercus brantii) با استفاده از مدل¬سازي پراکنش گونه¬اي به منظور برنامه¬ريزي حفاظتي، محيط¬شناسي، 34 (3): 511-497.
8. رادمهر، ع.، سوسني، ج.، بالاپور، ش.، حسيني قلعه بهمني، س.م.، سپهوند، ا. 1394. اثر متغيرهاي اقليمي (دما و بارندگي) بر پهناي حلقه¬هاي رويشي درختان شاخه¬زاد بلوط ايراني در ناحيه زاگرس مياني (مطالعه موردي: جنگل¬هاي شهرستان خرم¬آباد)، نشريه پژوهش¬هاي علوم و فناوري چوب و جنگل، 22 (1): 110-93.
9. زارع چاهوکي، م.ع.، عباسي، م.، آذرنيوند، ح. 1397. پيش بيني رويشگاه بالقوه گونه گياهي Stipa barbata با استفاده از روش مدل¬سازي آنتروپي حداکثر (مطالعه موردي: مراتع طالقان مياني)، نشريه علمي پژوهشي مرتع، 12 (1): 47-35.
10. طالبي، م.، ثاقب طالبي، خ.، جهانبازي گوجاني، ح. 1385. بررسي نياز رويشگاهي و برخي خصوصيات کمي و کيفي بلوط ايراني Quercus brantii Lindl. در جنگل¬هاي استان چهارمحال و بختياري، فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 14 (1): 79-67.
11. طالشي، ح.، جلالي، س.غ.، علوي، س.ج.، حسيني، س.م.، نعيمي، ب. 1399. پيش¬بيني اثر تغيير اقليم بر پراکنش بالقوه گونه بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A.M) با استفاده از مدل¬سازي ترکيبي در جنگل¬هاي هيرکاني ايران، بوم¬شناسي جنگل¬هاي ايران، 8 (15): 21-10.
12. عطارد، پ.، صادقي، س.م.م.، طاهري¬ سرتشنيزي، ف.، ساروئي، س.، عباسيان، پ.، مسيح پور، م.، کردستمي، ف.، دريکوندي، آ. 1394. اﺛﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮﺗﻌﺮق ﺑﺮ زوال ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي زاﮔﺮس ﻣﺮﮐﺰي در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ جنگل¬ها و ﻣﺮاﺗﻊ اﯾﺮان، 13(2): 112-97.
13. کوه¬ سلطاني، ش.، آل شيخ، ع.ا.، قرمزچشمه، ب.، مهري، س. 1397. بررسي پتانسيل خشکيدگي جنگل¬هاي بلوط زاگرس با استفاده از RS، GIS و روش Fuzzy-AHP، اکوهيدرولوژي، 5 (2). 725-713.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahmoudvand S, Khodayari H, Tarnian F. Habitat modeling and determination of environmental factors affecting on distribution of Persian oak (Quercus brantii Lindl.) in forest habitats of Lorestan Province. PEC 2021; 9 (18) :363-388
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-681-fa.html

محمودوند سرور، خدایاری حامد، ترنیان فرج الله. مدل‌سازی رویشگاه و تعیین متغیرهای زیست‌محیطی تأثیرگذار بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در زیستگاه‌های جنگلی استان لرستان. حفاظت زیست بوم گیاهان 1400; 9 (18) :388-363

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-681-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 18 - ( بهار و تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4533