[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 14 - ( بهار و تابستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 14 صفحات 21-44 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه فلورستیک منطقه اسلام‌آباد غرب در زاگرس مرکزی
محمد مهدی دهشیری*، فرجناز نورایی2، سید محمد معصومی3
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران ، dehshiri2005@gmail.com
2- گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب، اسلام آباد غرب، ایران
3- گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (1321 مشاهده)
این پژوهش باهدف شناسایی گونه‌های گیاهی، معرفی فلور و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه انجام گرفت. منطقه مذکور با مساحت 4654 کیلومترمربع در استان کرمانشاه قرار دارد. جهت جمع‌آوری گیاهان از روش پیمایشی که یکی از روش‌های مرسوم مطالعات فلورستیک است؛ استفاده شد. پراکنش جغرافیایی گونه­ها بر اساس تقسیم­بندی نواحی رویشی ایران و شکل زیستی آن‌ها با استفاده از روش رانکیائر تعیین شد. از 329 گونه گیاهی آوندی شناسایی‌شده در منطقه اسلام‌آباد غرب 2 گونه نهانزاد آوندی، 2 گونه بازدانه، 270 گونه دولپه‌ای و 55 گونه تک‌لپه‌ای حضور دارند. این‌گونه‌ها به 69 تیره و 222 جنس تعلق دارند. تیره‌های بزرگ ازنظر تعداد گونه به ترتیب عبارت‌اند از: Fabaceae (28 گونهAsteraceae (27 گونه)، Brassicaceae (25 گونه) و Apiaceae (24 گونه). تروفیت‌ها (43/40 درصد) فراوان‌ترین شکل زیستی هستند. 64/48 درصد گونه‌ها به ناحیه ایرانی-تورانی تعلق دارند. تعداد 7 گونه بوم‌زاد ایران می‌باشد که در میان آن‌ها پراکنشStachys kermanshahensis Rech.f.  به استان کرمانشاه محدود می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: اسلام‌آباد غرب، اشکال زیستی، پراکنش جغرافیایی، فلور
متن کامل [PDF 335 kb]   (243 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/8/25 | پذیرش: 1397/3/22 | انتشار: 1398/7/8
فهرست منابع
1. اسدي، م. (ويراستار) 1396-1367. فلور ايران، شماره 85-1، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع.
2. پاي‌رنج، ج.، ابراهيمي، ع.ا.، ترنيان، ف.ا.، حسن‌زاده، م. 1390. مطالعه فلوريستيك و جغرافياي گياهي منطقه نيمه‌آلپي كرسنك شهركرد، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 3: 1-10.
3. پناهي، پ.، جم‌زاد، ز. 1396. جايگاه حفاظتي بلوط‌هاي ايران، طبيعت ايران، 2: 82-91.
4. تبد، م.ع.، جليليان، ن.، معروفي، ح. 1395. بررسي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه زريوار، مريوان، کردستان، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 8: 69-102.
5. تيمورزاده، ع.، قرباني، ا.، کاويان‌پور، ا.ح. 1394. بررسي فلور، شکل زيستي و کورولوژي گياهان جنگل‌هاي جنوب شرقي نمين (اسي‌قران، فندوقلو، حسني و بوبيني) در استان اردبيل، پژوهش‌هاي گياهي، 28: 265-275.
6. جليليان، ن.، شيخي، آ.، دهشيري، م.م. 1393. مطالعه فلوريستيک منطقه کوه بهارآب در رشته کوه زاگرس (منطقه مرزي بين استان‌هاي کرمانشاه و ايلام، ايران)، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 8: 25-50.
7. حسيني، ا. 1388. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﻼي درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺧﻮر، Loranthus europaeus، در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي زاگرس (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺎﻧﺸﺖ در اﺳﺘﺎن ايلام)، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ اﻳﺮان، 7: 26-35.
8. حمزه‌، ب. 1395. بررسي فلور منطقه حفاظت‌شده بيستون، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 6: 65-76.
9. حمزه، ب.، خان‌حسني، م.، خداکرمي، ي.، نعمتي پيکاني، م. 1387. مطالعه فلوريستيکي و جامعه‌شناسي گياهي جنگل‌هاي چهارزبر کرمانشاه، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻞ و ﺻﻨﻮﺑﺮ اﻳﺮان، 16: 211-229.
10. دهشيري، م.م.، جليليان، ن.، طهماسبي، گ. 1396. بررسي فلورستيک کوه نوا (نور)، کرمانشاه، زيست‌شناسي گياهي ايران، 9: 95-108.
11. رستمي، ع. 1392. بررسي فلور و شکل زيستي گياهان در جنگل‌هاي طبيعي حوزه آبخيز سراب ايوان در استان ايلام، فيزيولوژي محيطي گياهي، 7: 48-58.
12. زاجي، ب.، خان‌حسني، م.، خداکرمي، ي. 1385. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻠﻮر، شکل زﻳﺴﺘﻲ و اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رﺳﺘﻨﻲ‌ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻋﻴﻦ اﻟﻜﺶ (ﻗﻼ) ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، گياه و زيست‌بوم، 2: 48-60.
13. زهري، م. 1378. جغرافياي گياهي ايران (کاربرد جغرافياي گياهي در حفاظت). مجنونيان، ه.، تهران: دايره سبز.
14. سازمان جغرافيايي کشور. 1389. نقشه 1:500000 استان کرمانشاه، [Cited 16 May, 2010]، Available from: http://www.wikimapia.org.
15. صادقي‌راد، ا.، نصرالهي، م.، آذرنيوند، ح.، طويلي، ع. 1393. بررسي فلور، شکل زيستي و کورولوژي حوزه آبخيز سيماني استان کرمانشاه، حفاظت زيست بوم گياهان، 2: 17-30.
16. عصري، ي. 1377. پوشش گياهي شوره‌زارهاي درياچه اروميه، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، 244 صفحه.
17. فتاحي، م.، انصاري، ن.، عباسي، ح.ر.، خان‌حسني، م. 1379. مديريت جنگل‌هاي زاگرس (منطقه موردمطالعه: جنگل‌هاي داربادام کرمانشاه): مطالعات پايه، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، 474 صفحه.
18. قهرمان، ا.، عطار، ف. 1377. تنوع زيستي گونه‌هاي گياهي ايران، دانشگاه تهران، 1176 صفحه.
19. قهرماني‌نژاد، ف.، عطايي، ن.، نژادفلاطوري، ع. 1396. مقايسه فلور نهان‌دانگان افغانستان و ايران مطابق با نظام APG IV، يافته‌هاي نوين در علوم زيستي 4: 73-97.
20. کريمي، ز. 1388. معرفي فلور، اشکال زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان مراتع شهرستان دامغان، علوم کشاورزي و منابع طبيعي، 16: 186-200.
21. کنت، م.، کاکر، پ. 1390. توصيف و تحليل پوشش گياهي. مصداقي، م.، مشهد: جهاد دانشگاهي.
22. مظفريان، و.ا. 1384. رده‌بندي گياهي، جلد 2-1، اميرکبير.
23. معصومي، ا.ا. 1390-1365. گون‌هاي ايران، جلد 5-1، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع.
24. نعمتي پيکاني، م.، جليليان، ن. 1391. گياهان دارويي استان کرمانشاه، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 4: 69-78.
25. نعمتي پيکاني، م.، جم‌زاد، ز.، نوري، ف.، جليليان، ن. 1388. جمع‌آوري و شناسايي فلور استان کرمانشاه به‌منظور تأسيس هرباريوم، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمانشاه.
26. نگارش، ح.، ويسي، ج. 1392. تجزيه و تحليل اثرات تغييرات بارش در سيل‌خيزي حوزه آبخيز رودخانه راوند (منطقه اسلام‌آباد غرب-استان کرمانشاه)، برنامه‌ريزي منطقه‌اي، 3: 79-98.
27. يوسفي، م. 1386. فلور ايران، دانشگاه پيام نور، 227 صفحه.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehshiri M M, Nooraei F, Maassoumi S M. Floristic study of Islamabad Gharb area in the central Zagros. PEC. 2019; 7 (14) :21-44
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-399-fa.html

دهشیری محمد مهدی، نورایی فرجناز، معصومی سید محمد. مطالعه فلورستیک منطقه اسلام‌آباد غرب در زاگرس مرکزی. حفاظت زیست بوم گیاهان. 1398; 7 (14) :21-44

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-399-fa.htmlدوره 7، شماره 14 - ( بهار و تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212